വീണ്ടും പലസ്തീൻ ഭൂമിയിൽ ഇസ്രയേലിന്റെ കയ്യേറ്റം

July 22, 2020,  10:50 AM

Share :പലസ്തീൻെറ കൈവശമുള്ള തന്ത്രപ്രധാനമായ ജോർദ്ദാൻ താഴ്വര പിടിച്ചെടുക്കാൻ ഇസ്രായേൽ വീണ്ടും ശ്രമം തുടങ്ങി പലസ്‌തീൻ കർഷകരുടെ കൈവശം നൂറ്റാണ്ടുകളായുള്ള ഭൂമിയാണിത് മേഖലയിൽ കനത്ത പോരാട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അന്തർ ദേശിയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട് ചെയ്യുന്നു .EBAN Marketing is a custom website designing and digital marketing company in Trivandrum.
  • EBAN Marketing is a custom website designing and digital marketing company in Trivandrum.

പ്രധാന വാർത്തകൾ